นักลงทุน
ราคาหลักทรัพย์ ณ เวลาปัจจุบัน
EVER
ราคาล่าสุด
0.77
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
0.00 0.00%
ข้อมูลล่าสุด 05-03-2016 06:53:03
ราคาปิดก่อนหน้า 0.77
ราคาเปิด 0.77
ราคาสูงสุด 0.77
ราคาต่ำสุด 0.75
ราคาเฉลี่ย 0.76
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,371,903
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) 1,048.01
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.00
ราคา Floor 0.54
ปริมาณเสนอซื้อ 54,600
ราคาเสนอซื้อ 0.77
ราคาเสนอขาย 0.78
ปริมาณเสนอขาย 521,600
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 2016-03-05 06:53:03
ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ 04/03/2016
กำไรต่อหุ้น (บาท) กำไรต่อหุ้น
ราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชี 0.00
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล N.A.
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลต่อหุ้น
หุ้นปันผล (หุ้น) หุ้นปันผล
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 2,492.74
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก " ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว " ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
ติดต่อเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์. : 0 2361 6156-60
โทรสาร : 0 2720 7598-9
อีเมล : info@everland.co.th
ติดตาม