นักลงทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
09-07-2014
ดาวน์โหลด
เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (EVER)
ทุนเดิม (บาท) : 2,158,944,392.00
หุ้นสามัญ (หุ้น) : 2,158,944,392
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน  
หุ้นสามัญ (หุ้น) : 135,000,000
ทุนใหม่ (บาท) : 2,293,944,392.00
หุ้นสามัญ (หุ้น) : 2,293,944,392
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EVER-W1) จำนวน 135,000,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)  : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 1.00
วันใช้สิทธิ : 30 มิ.ย. 2557
วันที่เริ่มซื้อขาย  : 10 ก.ค. 2557
   

 

 

< ข่าวก่อนหน้า
กลับหน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก " ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว " ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
ติดต่อเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์. : 0 2361 6156-60
โทรสาร : 0 2720 7598-9
อีเมล : info@everland.co.th
ติดตาม