นักลงทุน
งบการเงิน
งบการเงินรายปี 2560
- งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2559
- งบการเงินรายปี 2559 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2559 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2559 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2558
- งบการเงินรายปี 2558 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2558 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2557
- งบการเงินรายปี 2557 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2556
- งบการเงินรายปี 2556 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2556 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2556 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2555
- งบการเงินรายปี 2555 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2555 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2555 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2554
- งบการเงินรายปี 2554 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2554 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2554 ดาวน์โหลด
- งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2554 ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก " ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว " ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
ติดต่อเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์. : 0 2361 6156-60
โทรสาร : 0 2720 7598-9
อีเมล : info@everland.co.th
ติดตาม