นักลงทุน
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อสัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น(XO) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
1. นางดาราณี อัตตะนันทน์ 436,044,173 20.20%
2. นายจอมทรัพย์ โลจายะ 211,415,890 9.79%
3. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ 123,167,300 5.71%
4. น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ 101,614,950 4.71%
5. บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด 97,347,800 4.51%
6. น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์ 89,929,300 4.17%
7. นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์ 57,552,159 2.67%
8. นายกำธร กิตติอิสรานนท์ 55,532,150 2.57%
9. นายภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ 53,525,400 2.48%
10. นายสุชาติ อุสาหะ 47,184,333 2.19%
รวม 1,273,313,455 59.00%
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก " ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว " ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
ติดต่อเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์. : 0 2361 6156-60
โทรสาร : 0 2720 7598-9
อีเมล : info@everland.co.th
ติดตาม