นักลงทุน
ข้อมูลที่สำคัญ
เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (1-3, 6-7 มิ.ย.2559) ดาวน์โหลด
ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (“EVER-W2”)สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EVER-W3) ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EVER-W2) ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EVER-W1) ดาวน์โหลด
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (EVER-W1) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก " ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว " ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
ติดต่อเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์. : 0 2361 6156-60
โทรสาร : 0 2720 7598-9
อีเมล : info@everland.co.th
ติดตาม