เกี่ยวกับเรา
คณะกรรมการบริษัท
1. นาย ขุมทรัพย์ โลจายะ
  ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
2. นาย กำธร อุดมฤทธิรุจ
  รองประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นาย สวิจักร์ โลจายะ
  กรรมการ
4. นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์
  กรรมการ
5. นาย นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์
  กรรมการ
6. นางสาว วนิดา มัชฉิมานนท์
  รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
7. นาง สุภัทรา เชื้อรอต
  กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาว สรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์
  กรรมการ
9. นาย อภิชัย โภชกปริภัณฑ์
  กรรมการ
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก " ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว " ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
ติดต่อเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์. : 0 2361 6156-60
โทรสาร : 0 2720 7598-9
อีเมล : info@everland.co.th
ติดตาม