เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก " ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว " ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
นโยบายของบริษัท ในการดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัท ได้มีการ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ผลประกอบการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ นโยบายสำคัญของบริษัทที่จะพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ มีดังต่อไปนี้ การเลือกทำเลที่ตั้งของแต่ละโครงการโดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ เน้นด้าน การออกแบบที่ทันสมัย และลงตัว เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่ อยู่อาศัย เน้นคุณภาพของโครงการ ในทุกๆด้าน ดังนี้
วัสดุในการก่อสร้าง ต้องได้คุณภาพ และ มาตรฐาน มีความเหมาะสมสำหรับ แต่ละโครงการ
การก่อสร้าง เน้นความพิถีพิถันทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้มาตรฐานของบริษัท
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโครงการ บริการหลังการขาย การบริการ ด้านความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ของแต่ละโครงการ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมชาติในแต่ละโครงการ การกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล และการบริการหลังการขายอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ของลูกค้าต่อโครงการของบริษัทฯ
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก " ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว " ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
ติดต่อเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์. : 0 2361 6156-60
โทรสาร : 0 2720 7598-9
อีเมล : info@everland.co.th
ติดตาม